Lajitaitojen oppiminen ja taitoharjoittelu

Motorinen oppiminen tarkoittaa liikuntataitojen oppimista. Taitojen oppimisen ekologisen teorian mukaan oppimisprosessi sisältää kolme tekijää: oppijan, ympäristön sekä tehtävän. Oppimiseen vaikuttavaa yksilölliset ominaisuudet, sekä hermolihasjärjestelmän rakenteet....

Eksentrisen harjoittelun vaikutukset – osa 5

Olemme jo käyneet useita eri eksentrisen lihastyön hyötyjä läpi. Osa näistä vaikuttaa vahvasti ei ainoastaan suorituskyvyn paranemiseen, mutta myös rakenteiden vahvistumiseen ja tämän kautta terveenä pysymiseen. Lihaksen poikkipinta-alan kasvu ja vahvistuminen on yksi...