Eksentrisen harjoittelun vaikutukset – osa 5

Olemme jo käyneet useita eri eksentrisen lihastyön hyötyjä läpi. Osa näistä vaikuttaa vahvasti ei ainoastaan suorituskyvyn paranemiseen, mutta myös rakenteiden vahvistumiseen ja tämän kautta terveenä pysymiseen. Lihaksen poikkipinta-alan kasvu ja vahvistuminen on yksi...

Eksentrisen harjoittelun vaikutukset – osa 4

Tähän mennessä olemme tarkastelleet eksentrisen harjoittelun vaikutuksia lihakseen ja lihas-jänne-kompleksiin viimeisimpänä kävimme läpi lihas-jänne-kompleksin jäykkyyttä. Jäykkyydestä pääsemme sujuvasti aikaisemmin luvattuun aiheeseen eli venymis-lyhenemissykliin....