BLOGI

Eksentrisen harjoittelun vaikutukset – osa 4

Tähän mennessä olemme tarkastelleet eksentrisen harjoittelun vaikutuksia lihakseen ja lihas-jänne-kompleksiin viimeisimpänä kävimme läpi lihas-jänne-kompleksin jäykkyyttä. Jäykkyydestä pääsemme sujuvasti aikaisemmin luvattuun aiheeseen eli venymis-lyhenemissykliin....

lue lisää

Eksentrisen harjoittelun vaikutukset – osa 3

Eksentrisellä harjoittelulla on osoitettu olevan vaikutus lihasfasikkelien pituuden kasvuun. Tällä kertaa tutustumme erittäin tärkeään ja perustavaa laatua olevaan tekijään eli lihas-jänne-kompleksin vahvistamiseen. Sen alkulähteet ovat jo isometrisen harjoittelun...

lue lisää