Vanhat kiveenhakatut harjoitukselliset totuudet pitävät sisällään lineaarisen ohjelmoinnin ja dynaamisen lihastyön avulla tehdyt voimaharjoitukset alkaen kestovoimasta ja päättyen nopeusvoimaan. Tämä on täysin loogista, onhan kaikki liike ja liikkuminen dynaamista lihastyötä, missä on mukana kaikki lihastyötavat eksentrisestä isometriseen ja konsentriseen.

Voimme siis hyvässä yhteisymmärryksessä todeta, että suorituskyvyn ja ominaisuuksien kehittäminen pohjautuu eri lihastyötapojen dynamiikkaan: eksentriseen, isometriseen ja konsentriseen lihastyöhön.

Isometrinen harjoittelu on jäänyt hyvin vähälle huomiolle ja sen merkitystä ei juuri ymmärretä.

Yleisesti liikedynamiikka mielletään pääosin eksentriseksi ja konsentriseksi lihastyöksi, ja nämä kaksi ovatkin harjoitelluimmat tavat. Kolmas tapa eli isometrinen harjoittelu on jäänyt hyvin vähälle huomiolle ja sen merkitystä ei juuri ymmärretä. Sen osuus liikedynamiikassa on suurempi kuin yleisesti ymmärretään. Dynaamiseen liikkeeseen ja sen kehittämiseen voidaan hyvin vahvasti vaikuttaa monilla metodeilla ja yksi tärkeimmistä näistä on isometrinen harjoittelu.

Isometrisessä lihastyössä lihas tuottaa voimaa ilman, että lihaksen pituus muuttuu. Se voidaan saavuttaa joko työntämällä tai vetämällä liikkumatonta objektia tai pitämällä painoa tietyssä asennossa. Näissä molemmissa tapauksissa lopputulos on sama, mutta hermolihasjärjestelmän toiminta erilaista. Nämä kaksi tapaa muodostavat perustan isometriselle harjoittelulle.

Työntävät ja vetävät isometriset (eng. overcoming isometrics tai iso-pull/iso-push) ovat luonteeltaan raskaampia ja hermostollisesti kuormittavampia kuin isometriset pidot. Näiden hermostolliset mallit ja siirtovaikutus ovat konsentrista lihastyötä vastaavaa. Työntävät/vetävät isometriset sopivat parhaiten lyhyisiin ja intensiivisiin työvaiheisiin.

Isometriset pidot (eng. yielding isometrics tai iso-hold) vastaavat hermostollisilta malleiltaan ja siirtovaikutuksiltaan eksentristä lihastyötä. Pidot eivät ole niin kuormittavia hermostollisesti. Työvaiheen kestot voivat näissä olla näin ollen pidempiä.

Muita isometrisiä malleja ovat näiden lisäksi isometrinen kiinniotto (eng. iso-catch) ja isometrinen vaihto (eng. iso-switch). Näissä malleissa lihastyö ei välttämättä ole täysin isometristä vaan saattavat sisältää myös lyhyen eksentrisen vaiheen. Näiden lisäksi tehokas malli on isometriset hiissaukset (eng. oscillatory isometrics).

Isometrinen harjoittelu luo monipuolisuudellaan suorituskyvyn perustan. Isometrinen harjoittelu on suurelle yleisölle tuntematon niin urheiluvalmennuksen, urheilijoiden kuin sitä seuraavien keskuudessa ja huomaamme tämän valmennettaviemme valmiuksissa päivittäin. Näytöt isometrisen harjoittelun tehokkuudesta ovat kuitenkin kiistattomat. Joku viisas joskus sanoi: ”When something feels right, hold on to it.” Isometrisen harjoittelun kanssa tulokset ovat osoittaneet sanonnan todeksi – kirjaimellisesti.

Harri Yrttiaho
Co-Founder SAHA Training
#kaikkimerkkaa