Isometrisen lihastyön ehkä tuntemattomin malli on isometriset hiissaukset (eng. oscillatory isometrics). Sen tärkein tavoite on maksimoida urheilijan kykyä muuttaa lihastyötapaa korkeilla nopeuksilla. Kyky supistaa lihas ja sen jälkeen rentouttaa se korkeilla nopeuksilla edustavat suunnanmuutoksen taitoa, jota tarvitaan kaikessa dynaamisessa liikkeessä. Tämä kyky erottaa hyvän urheilijan huipusta. Hiissausten avulla saadaan kehitettyä kaikkia kolmea lihastyötapaa ja samalla motorisia taitoja. Hiissauksissa käytetty pieni liike saa aikaiseksi myös rakenteellisia hyötyjä kehossa. Kudosten toleranssi korkeilla nopeuksilla paranee. Tämä johtaa loukkaantumisten ehkäisyyn eritoten kyseisillä kudosten pituuksilla.

Hiissauksilla tehostetaan hermoston toimintaa ja edesautetaan kaikkia motoristen taitojen oppimista.

Hiissausten avulla saadaan tietyllä kulmalla, lyhyessä ajassa tehtyä useampi toisto kuin kokonaisissa täyden liikeratojen dynaamisissa liikkeissä. Kun tiettyä liikettä suoritetaan useasti, se lisää signaalien määrä, joita lähetetään lihaksista selkäydintasolle ja takaisin, kyseisessä mallissa. Signaalien määrän kasvaessa keho oppii suorittamaan tätä liiketaitoa tehokkaammin. Myös motoristen yksiköiden rekrytointi kasvaa. Hiissauksilla näin ollen tehostetaan hermoston toimintaa ja edesautetaan kaikkia motoristen taitojen oppimista. Koska motoristen taitojen oppiminen, missä tahansa liikkeessä, on hermoston kykyä lähettää signaali, jossa hyödynnetään motorisia yksiköitä.

Se tarkoittaa, että järjestelmään jää noin 40% hyödyntämätöntä potentiaalia.

Golgin jänne elin (GTO) on jänteessä sijaitseva proprioseptinen reseptori, joka aistii lihaksen jännityksen/paineen muutokset. Se toimii hermolihasjärjestelmän jarruna ja on herkkä lihasten sisäisten voimien muutokselle. Mikäli lihasjännitys nousee äkillisesti, mitä tapahtuu urheilussa koko ajan, GTO:n refleksit vastaavat. Tämä johtaa lihastoiminnan jarruttamiseen vähentämällä jännitettä lihaksissa, jotta lihas ja/tai jänne ei vaurioidu liian nopeasta ja suuresta voimasta. Jokaisella GTO:lla on oma harjoitettava aktivaatiokynnys. Tämä kynnys toimii vartijana, joka turvaa rakenteiden turvallisuuden ja vähentää loukkaantumisen mahdollisuutta. Yleisesti GTO on ohjelmoitu kestämään jännitettä aina noin 60%:iin lihaksen kapasiteetista. Se tarkoittaa, että järjestelmään jää noin 40% hyödyntämätöntä potentiaalia. Tätä potentiaalia voidaan hyödyntää oikeanlaisen harjoittelun kautta nostamalla GTO:n aktivaatiotasoa kestämään korkeampia kuormia halutuilla nivelkulmilla. Voimme siis oikeanlaisen harjoittelun avulla vähentää GTO:n aktivaatiota korkeilla voimatasoilla ja nostaa lihasten tehontuottoa ja kehittää voimaa. Tähän harjoitteluun hiissaukset ovat ratkaisu.

Hiissausmetodia voidaan käyttää useassa eri harjoitusvaiheessa ja useaan eri tarkoitukseen riippuen mitä halutaan kehittää. Sen avulla saadaan kehitettyä liikkeisiin korkeita nopeuksia,  korkeaa intensiteettiä sekä myös tarvittaessa korkeaa volyymia. Ns. negatiivisten asentojen eli heikkojen nivelkulmien asentojen avulla saadaan kehitettyä voimaa ja samalla myös vähennetään energian kulutusta jo vahvemmilla kulmilla. Positiivisten asentojen eli vahvojen nivelkulmien asentojen avulla voidaan kehittää nopeutta ja koordinaatiota. Tämän avulla hiissauksia voidaan käyttää harjoittelussa voimajaksoista lähtien aina teho- ja nopeusjaksoihin.

Harri Yrttiaho
Co-Founder SAHA Training
#kaikkimerkkaa