Eksentrisellä harjoittelulla on osoitettu olevan vaikutus lihasfasikkelien pituuden kasvuun. Tällä kertaa tutustumme erittäin tärkeään ja perustavaa laatua olevaan tekijään eli lihas-jänne-kompleksin vahvistamiseen. Sen alkulähteet ovat jo isometrisen harjoittelun...

lue lisää