#KAIKKIMERKKAATM

SAHAN TARINA

Kaikki lähti liikkeelle keskusteluista, joissa pohdimme yksilön kehittämistä suomalaisessa huippu-urheilussa. Olimme yhtä mieltä siitä, että yksilön kehittämisen voisi tehdä Suomessa paremmin.

Kokemustemme perusteella Suomessa ei ymmärretä sitä potentiaalia, joka yksilöidyssä harjoittelussa vallitsee. Maailmalla harjoittelu menee jatkuvasti yksilöllisempään suuntaan, ja näin tulee lopulta Suomessakin käymään.

Suomessa on jo jonkin verran yksilöityä fysiikkaharjoittelua, mutta huipulle päästäkseen urheilija tarvitsee yksilöllistä ja ennen kaikkea osaavaa yksityiskohtaista valmennusta kokonaisvaltaisesti. Tulee ymmärtää sekä lajivalmennus, että kehon fyysinen ja henkinen suorittaminen. Suomesta ja pääosin maailmaltakin tällainen laji- ja fysiikkavalmennuksen yhdistävä valmennuspalvelu kuitenkin puuttuu.

Aloimme miettiä, että tämän tyyppinen valmennuspalvelu tulisi olla. Tälle ei ole pelkästään valtavaa tarvetta, mutta olisi väärin nykyisiä ja tulevia urheilijoita kohtaan, jos emme tekisi tätä jo nyt.

Aloimme miettiä, että tämän tyyppinen valmennuspalvelu tulisi olla.

Huipulle päästäkseen urheilijan on oltava osaavassa valmennuksessa, jossa päivittäinen tekeminen on laadukasta ja johdonmukaista. Koemme että asiat voi aina tehdä paremmin ja painotamme yksityiskohtien tärkeyttä kaikessa tekemisessä.

Urheilijoille tulee opettaa laji- ja ominaisuustekniikoita yksityiskohtaisesti ja yksilöllisesti. Harjoittelun ja harjoitteiden tulee aina parantaa urheilijan suorituskykyä itse kilpailussa.

Nykyisiä toimintamalleja tulee haastaa ja miettiä, kuinka niitä voisi parantaa. Emme koskaan tee asioita siksi, että sillä tavalla asiat on aina tehty, vaan perustamme toiminamme tutkittuun tietoon, loogiseen ajatteluun ja käytännössä menestyneihin malleihin. Analysoimme toimintaamme jatkuvasti ja tarkastelemme uusia ja erilaisia toimintatapoja tehostaaksemme valmennustamme.

Urheilija tulee huomioida myös henkisesti. Huipulle päästäkseen on rikottava rajoja, mutta harjoittelun tulee olla motivoivaa. Valmennettavien kanssa kommunikoidaan ja kehittymistä seurataan pitkäjänteisesti.

Huipulle ei siis päästä hetkessä, mutta sinne päästään kun oikeita asioita tehdään riittävästi. Kuten Aristoteles on osuvasti todennut: We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.

SAHAn valmennuspalvelulla tuomme yksilöllisen harjoittelun suomalaiseen huippu-urheiluvalmennuksen keskiöön, jotta voimme auttaa urheilijoita nousemaan lajinsa eliittiin ja saavuttamaan heidän todellisen potentiaalinsa. On liian paljon esimerkkejä lahjakkaista urheilijoista, joille ei ole pystytty antamaan työkaluja, joilla he olisivat saavuttaneet todellisen potentiaalinsa.

Haluamme jakaa tätä tietoa ja varmistaa, että jokainen urheilija saa osaavaa valmennusta niin halutessaan.

Olemme itse kokeneet mitä tehokas ja tehoton valmennus voi olla. Olemme oppineet paljon asioita ollessamme huippu-urheilun parissa ja haluamme jakaa tätä tietoa ja varmistaa, että jokainen urheilija saa osaavaa valmennusta niin halutessaan. Meillä on selkeä kuva siitä, mitä tehokas valmennus on ja kuinka urheilija saavuttaa huippunsa. Palvelumme kautta tämä tietotaito on nyt jokaisen urheilijan saatavilla, joka haluaa maksimoida osaamisensa.

Muutaman vuoden ajan SAHA Training on hionut toimintaansa ja luonut konseptin, joka poikkeuksellisella tavalla yhdistää yksilöllisen laji- ja fysiikkaharjoittelun kokonaisvaltaisesti. Yksilöllisiä harjoituksia on järjestetty Helsingissä ja pienryhmäharjoittelua pääkaupunkiseudulla sekä Länsi-Suomessa.

SAHA Training ja sen yhteisö kasvaa päivä päivältä eri puolilla Suomea, mutta myös maailmalla. Olemme innoissamme, että voimme aidosti auttaa urheilijoita heidän tavoitteidensa saavuttamisessa.

Olemme vasta alussa, mutta tarvittava muutos valmentautumiseen on jo näkyvissä.

“Noihin kahteen sanaan
mahtuu paljon. Itse asiassa
kaikki”

KAIKKI MERKKAATM

YKSILÖLLISYYS

Olemme kaikki yksilöitä, erilaisia persoonia. Tämä tulisi myös ottaa huomioon urheilussa ja urheilijoiden valmennuksessa.

Uskomme, että yhdessä tekemällä saavutetaan aina enemmän kuin yksin, mutta yksilön huomioiminen osana yhteisöä on toiminnassamme kaiken lähtökohta.

Yksilöllisessä valmennuksessamme on kyse urheilijan valmentamisesta hänen ominaisuuksiensa, vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Jokaiselle yksilölle tulee tarjota työkaluja ja opastusta hänen oman potentiaalinsa maksimointiin, jotta harjoittelu palvelee kyseistä yksilöä parhaalla mahdollisella tavalla.

On tiettyjä lainalaisuuksia, jotka toimivat yleispätevästi lähestulkoon kaikilla urheilijoilla. Nämä lainalaisuudet luovat pohjan yksilölliselle harjoittelulle, mutta ilman yksilöllistä harjoittelua urheilijan on vaikea kehittyä aivan huippuunsa.

Valmennuksemme on järjestetty niin, että jokainen urheilijamme saa jatkuvaa henkilökohtaista opastusta ja valmennusta. Välitämme jokaisesta urheilijastamme ja siksi valmennussuhteemme on kaksisuuntainen prosessi, jossa urheilijaa kuunnellaan ja opastetaan avoimesti.

Meille jokainen urheilijamme on tärkeä.

YKSITYISKOHTAISUUS

Tarkat yksityiskohdat luovat suuria kokonaisuuksia. Kokonaisuudet muodostuvat pienistä yksityiskohdista ja vain yksityiskohtia muokkaamalla voimme saavuttaa haluamamme kokonaisuuden.

Keskitymme toiminnassamme siis tiehen jota kuljemme, ja niihin askeliin joita otamme, jotta voimme saapua haluttuun päämääräämme: auttamaan urheilijoita kehittymään.

Pyrimme aina tekemään asiat paremmin, kehittymään ja tämä on mahdollista tekemällä pienet asiat entistäkin paremmin. Yksityiskohtiin paneutumalla annamme urheilijoillemme selkeitä työkaluja, joiden avulla he pystyvät kehittämään osaamistaan.

Urheilijan tulee ymmärtää mitä hän tekee ja miksi, jotta hän voi vaikuttaa kehittymiseensä. Tämä on motivoivaa ja kehittymistä on tällöin myös helppo arvioida.

Urheilijalle tulee opettaa yksityiskohtaisesti kuinka haluttuja suorituksia tehdään, jotta urheilija ymmärtää kuinka laadukas suoritus toteutetaan. Täten urheilijalla on ymmärrys mitä kehittyminen vaatii ja selkeä tavoite mihin pyrkiä. Tämä on motivoivaa ja luo selkeän kulun kehittymiselle.

Ilman yksityiskohtaista seurantaa harjoittelu ei ole määrätietoista ja kehittyminen on sattumankauppaa.

Yksityiskohtainen ja laadukas tekeminen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään valmennukseemme tai yksittäisiin harjoitteisiin vaan määrittää kaikkea tekemistämme.

KOKONAISVALTAISUUS

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pelkkä yksityiskohtien hiominen ei auta, mikäli niitä ei osata yhdistää haluttuun kokonaisuuteen.

Meillä harjoittelu on aina kokonaisvaltaista eli otamme huomioon eri osa-alueet, jotka vaikuttavat urheilijan kehittymiseen ja autamme urheilijaa rakentamaan niistä toimivan kokonaisuuden.

Meillä laji- ja fysiikkaharjoittelu suunnitellaan toisiaan tukevasti, jotta jokaisella harjoituksella olisi haluttu vaikutus ja tarkoitus ja levon ja rasituksen suhde säilyisi optimaalisena.

Fysiikkaharjoitteemme tukevat lajivaatimuksia ja parantavat ensisijaisesti urheilijan tehoja itse lajisuorituksessa ja kilpailutilanteessa. Eri lajeilla on erilaisia painopisteitä ja tarpeita fyysiseen harjoitteluun ja tämä tulisi aina ymmärtää harjoittelua suunnitellessa.

Samalla lajitekniikoissa kiinnitämme huomiota urheilijan fyysiseen suorittamiseen, jolloin fysiikkaharjoittelussa tehty työ jalostuu lajiharjoituksissa pelitilanteisiin.

Laji- ja fysiikkataitojen lisäksi panostamme urheilijoidemme henkiseen hyvinvointiin. Henkinen hyvinvointi ja osaaminen luovat kuitenkin sen perustan, jossa kaikki muu harjoittelu on mahdollista toteuttaa.

Lisäksi urheilijan suorituskykyyn liittyvät ravinto, lepo ja testauspalvelut ovat osa kokonaisvaltaista palveluamme. Kuntoutamme loukkaantuneita urheilijoita ja minimoimme valmennettavamme potentiaaliset riskit loukkaantumisille.

Aina voi kehittyä.