Eksentrisen harjoittelun vaikutukset – osa 4

Tähän mennessä olemme tarkastelleet eksentrisen harjoittelun vaikutuksia lihakseen ja lihas-jänne-kompleksiin viimeisimpänä kävimme läpi lihas-jänne-kompleksin jäykkyyttä. Jäykkyydestä pääsemme sujuvasti aikaisemmin luvattuun aiheeseen eli venymis-lyhenemissykliin....

Eksentrisen harjoittelun vaikutukset – osa 2

Edellisessä kirjoituksessa käytiin läpi eksentrisen harjoittelun vaikutuksia lihakseen ja voimaan sekä niiden taustoja. Pysytään vielä hetki samassa aiheessa ja käydään läpi eksentrisen lihastyön vaikutuksia voimaan ja suorituskykyyn lihassolujen kautta. Aluksi lyhyt...