SAHA app on julki!

Tervetuloa valmennuksen
tulevaisuuteen.

SAHA System

Taito x
fysiikka
x mieli

SAHA System on menetelmä ja tapa valmentaa, jossa taito-, fysiikka- ja psyykkisen valmennuksen periaatteet huomioidaan kaikessa valmennuksessa.

Nämä kolme osa-aluetta ovat urheiluvalmennuksessa perinteisesti eroteltu ja harjoitettu ominaan. SAHAn valmennuksessa nämä osa-alueet yhdistyvät kokonaisuudeksi.

Tarjoamme valmennuksia, joissa painopisteet voivat olla fysiikka- tai taitoharjoittelussa, mutta kaikissa valmennuksissamme nämä kolme valmennuksen osa-aluetta ovat aina läsnä, aivan kuten käytännön kilpailutilanteissa.

T

taito

Yksilöllistä ongelmanratkaisua

SAHAn taitoharjoittelu pohjautuu osaltaan ekologiseen malliin, jossa taidot opitaan yksilön, tehtävän ja ympäristön jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Harjoittelussa otamme huomioon valmennettavan oppimisen eri vaiheet sekä motorinen kehityksen.

Tietyissä oppimisen vaiheissa sovellamme myös tekniikkaharjoittelua motorisen mallin mukaisesti. Painopisteet riippuvat yksilöstä, jokaisen yksilön historiasta ja olemassa olevista ominaisuuksista.

Fysiikka

Käytännön tuloksia lajikohtaisesti

SAHAn fysiikkaharjoittelu yhdistää tutkittua tietoa ja käytännössä toimiviksi koettuja menetelmiä. Kokonaisuus muokataan kunkin lajin lajianalyysiin mukaisesti, jolloin oleellista ovat ne taidot ja ominaisuudet, mitä kussakin lajissa vaaditaan ja tarvitaan.

Kuten kaikki SAHAn valmennus myös fysiikkavalmennuksemme perustuu aina yksilöön ja yksilön suhteeseen omaan lajiinsa. Myös dynaamisen järjestelmän sekä taidonoppimisen teoriat ja menetelmät ovat vahvasti läsnä. Lopulta tärkeimmät mittarit ovat siirtovaikutukset lajiin ja siellä aikaan saadut tulokset.

F

M

Mieli

Mielen valmennusta 24/7

Mieli on mukana kaikessa ihmisen tekemisessä; se liikuttaa lihaksia ja on kaiken tietoisen toiminnan johtaja. Mielen valmennus, eli psyykkinen valmennus, on luonnollinen osa SAHAn kokonaisvaltaista valmennusotetta.

Valmennus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, johon panostamme niin yksilöllisesti kuin koko SAHAn valmennusyhteisössä. Huomioimme modernin valmennuksen tutkitusti tehokkaita teemoja, kuten autonomian, hyvinvoinnin, sinnikkyyden ja kasvun asenteen.

SAHAssa jokainen valmennustilanne ja kohtaaminen on myös psyykkistä valmennusta.

Enemmän kuin
osiensa summa.

Ota yhteyttä

Tai jätä yhteystietosi ja olemme yhteydessä vuorokauden sisään.

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle.