SAHA app on julki!

Tietosuojaseloste

Päivitetty 27.9.2022


1. Henkilörekisteri
SAHA Training Oy:n Asiakasrekisteri


2. Rekisterinpitäjä
SAHA Training Oy
Jälsitie 3
00410 Helsinki

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Samuel Haanpää
Puh: +358 50 3042748
Sähköposti: samuel@sahatraining.fi


3. Rekisteröidyt ja henkilötietojen käyttötarkoitus
Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu SAHA Training Oy:n tarjoamien palveluiden ja tuotteiden käyttäjien (“käyttäjä”, “käyttäjät”) henkilötietojen käsittelyyn, ja siinä kuvataan keskeiset SAHA Training Oy:n henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja tarkoitukset. Käyttäjät voivat olla SAHA Training Oy:n asiakkaita tai asiakasyritysten edustajia. Tuotteemme ja palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. SAHA Training Oy ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä. Suosittelemme kiinnittämään huomiota kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja niiden muutoksiin.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Palveluita ja tuotteitamme ei voi tilata, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia ja palveluistamme kertomista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Osallistuessa järjestämiimme tapahtumiin asiakas antaa oikeuden tallentaa kuva- ja videomateriaalia sekä oikeuden hyödyntää kyseistä materiaalia valmennus- ja markkinointitarkoituksiin.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää ne tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa tilatessaan palvelua tai tuotteitamme. Tällaisina tietoina saatamme kysyä esimerkiksi henkilöä tai yritystä koskevia tietoja, yhteyshenkilön nimeä sekä yhteystietoja kuten osoitetta, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Lisäksi tallennamme asiakassuhteen aikana tapahtuvia tietoja, kuten henkilön harjoitushistoriaa ja mahdollisia testituloksia. Ala-ikäinen tarvitsee aina huoltajan suostumuksen, jotta asiakassuhde voi kanssamme syntyä.


5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: saha@sahatraining.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.Oikeus tietojen oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemmepoistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyätietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikommehenkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta


7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjentarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.


8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojenkäsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietojakäsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.Henkilötietoja vastaanottaa lisäksi tilitoimiston työntekijät ja kotisivujen päivityksestä vastaava IT-yritys.


9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


11. Evästeet
Keräämme ja hyödynnämme evästeitä sujuvan käyttökokemuksen takaamiseksi sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Hyödynnämme tietoa palvelun tarjoaman kehittämiseen sekä verkkosivuston kehittämiseen tarvittavaan analytiikkaan ja seurantaan. Evästeet parantavat käyttökokemusta, esimerkiksi säilyttämällä käyttäjänimi tai kielivalinta
istunnon aikana. Evästeiden avulla sinun ei tarvitse tehdä samoja valintoja uudelleen siirtyessäsi sivulta toiselle saman istunnon aikana.

Useimmissa uusissa selaimissa voi estää evästeiden asettamisen laitteelle kokonaan, mutta tällöin voit joutua mukauttamaan joitakin asetuksia aina, kun käyt jollakin sivustolla/sivulla. Jotkin palvelut ja toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla (esim. sisäänkirjautuminen).

Voit poistaa kaikki laitteellasi olevat evästeet tyhjentämällä selaimesi
selaushistorian. Tämä toiminto poistaa kaikkien käyttämiesi sivustojen
asettamat evästeet. Huomaa kuitenkin, että tällöin saatat menettää
myös joitakin tallentamiasi tietoja (esim. tallennetut
sisäänkirjautumistiedot ja sivustojen käyttäjäasetukset).

Ota yhteyttä

Tai jätä yhteystietosi ja olemme yhteydessä vuorokauden sisään.

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle.