Tähän mennessä olemme tarkastelleet eksentrisen harjoittelun vaikutuksia lihakseen ja lihas-jänne-kompleksiin viimeisimpänä kävimme läpi lihas-jänne-kompleksin jäykkyyttä. Jäykkyydestä pääsemme sujuvasti aikaisemmin luvattuun aiheeseen eli venymis-lyhenemissykliin....

lue lisää